Agrarisch

Specialist in verzekeringen binnen de agrarische sector

Verzekeringen voor akkerbouw, melkvee, glastuinbouw, boomkwekerijen, loonwerkbedrijven: dat is onze specialiteit.

Agrarisch

Verzekeringen voor de agrarische sector, voor akkerbouwbedrijf, melkveehouderij, glastuinbouw, boomkwekerij maar ook voor loonwerkbedrijven zijn onze specialiteit. Of het nu gaat om het verzekeren van het machinepark, levende have of de bedrijfsvoorraad, wij hebben de kennis om jouw bedrijfs- en privé verzekeringen op de juiste manier te verzekeren. We denken mee over de vaak niet-standaard situaties, het maatwerk en de bedrijfsrisico’s die zo typerend zijn voor de agrarische sector.